phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 1996 – LOGO ZIPPO

ZIPPO LA MÃ 1996 – LOGO ZIPPO
– MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
– SẢN XUẤT NĂM 1996