ZIPPO LA MÃ 1996 – VENETIAN COLOR EU

ZIPPO LA MÃ 1996 – VENETIAN COLOR EU

ZIPPO LA MÃ 1996 – VENETIAN COLOR EU

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1996
  • THUỘC BỘ VENETIAN MÀU – XUẤT CHÂU ÂU

ZIPPO LA MÃ 1996 – VENETIAN COLOR EU

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1996
  • THUỘC BỘ VENETIAN MÀU – XUẤT CHÂU ÂU

ZIPPO LA MÃ 1996 – VENETIAN COLOR EU 21 ZIPPO LA MÃ 1996 – VENETIAN COLOR EU 22 ZIPPO LA MÃ 1996 – VENETIAN COLOR EU 23

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP