ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO – CHUỖI CAFE HARD ROCK

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO – CHUỖI CAFE HARD ROCK

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH 1

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH 2

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH 3

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH 4

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH 5

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MYRTLE BEACH

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP