ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

1.450.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 10

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 9

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO LA MÃ 1997 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP