ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO BLACK & RED

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO BLACK & RED

950.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • RUỘT 1997
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
  • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO BLACK & RED

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • RUỘT 1997
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
  • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP