ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

1.100.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO LA MÃ 1997 – PLAIN – BRUSHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP