ZIPPO LA MÃ 1997 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.450.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1997
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO ANH EM THÍCH ĐƠN GIẢN VÀ THÍCH DESIGN

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1997
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO ANH EM THÍCH ĐƠN GIẢN VÀ THÍCH DESIGN

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1997 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP