ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

1.250.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • TEN NHẸ TRÊN NẮP DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1998
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO – CHUỖI CÀ PHÊ HARD ROCK

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • TEN NHẸ TRÊN NẮP DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1998
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO – CHUỖI CÀ PHÊ HARD ROCK

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

ZIPPO LA MÃ 1998 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – WASHINGTON DC

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP