ZIPPO LA MÃ 1998 – MARINE FIGHTER SQUADRON 312 (VMF-312)

ZIPPO LA MÃ 1998 – MARINE FIGHTER SQUADRON 312 (VMF-312)

1.850.000

ZIPPO LA MÃ 1998 – MARINE FIGHTER SQUADRON 312 (VMF-312)

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1998
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

Phi đội tấn công máy bay chiến đấu số 312 (VMFA-312) là một phi đội của Hải quân Hoa Kỳ thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ thuộc họ Hải quân Hoa Kỳ . Còn được gọi là “Checkerboard”, phi đội này được đặt tại Trạm Không quân Marine Corps Beaufort , Nam Carolina và dưới sự chỉ huy của Marine Aircraft Group 31 (MAG-31) và Lực lượng Không quân Hải quân thứ hai (2nd MAW).

https://en.wikipedia.org/wiki/VMFA-312

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1998 – MARINE FIGHTER SQUADRON 312 (VMF-312)

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1998
  • CHỦ ĐỀ QUÂN SỰ

Phi đội tấn công máy bay chiến đấu số 312 (VMFA-312) là một phi đội của Hải quân Hoa Kỳ thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ thuộc họ Hải quân Hoa Kỳ . Còn được gọi là “Checkerboard”, phi đội này được đặt tại Trạm Không quân Marine Corps Beaufort , Nam Carolina và dưới sự chỉ huy của Marine Aircraft Group 31 (MAG-31) và Lực lượng Không quân Hải quân thứ hai (2nd MAW).

https://en.wikipedia.org/wiki/VMFA-312

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 2

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 1

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 3

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 4

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 5

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 6

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 7

zippo la mã 1998 marine fighter squadron 312 vmf 312 8

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP