ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1998
  • TRƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1998
  • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 8

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 7

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 6

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 5

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 4

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 3

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 2

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 1

ZIPPO LA MÃ 1998 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP