ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

1.350.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • LÊN TEN THỜI GIAN
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • LÊN TEN THỜI GIAN
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP