ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISH BRASS

1.800.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISH BRASS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - HIGH POLISH BRASS

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP