ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H

1.400.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • RUỘT 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • RUỘT 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 11

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 10

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 9

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 8

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 7

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 6

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 5

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 4

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 3

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 2

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H 1

ZIPPO LA MÃ 2000 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – B&H

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP