ZIPPO LA MÃ 2000 – MILLENNIUM – BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 – MILLENNIUM – BRUSHED BRASS

1.650.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 2000 – MILLENNIUM – BRUSHED BRASS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

ZIPPO LA MÃ 2000 - MILLENNIUM - BRUSHED BRASS

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP