ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • THUỘC DÒNG THỂ THAO X-GAME

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • THUỘC DÒNG THỂ THAO X-GAME

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 1

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 2

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 3

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 4

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 5

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 6

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 7

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 8

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 9

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES 10

ZIPPO LA MÃ 2000 – SKATEBOARDING SKATEBOARDER PULLIN TRIX – SPORTS SERIES

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP