ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM VFD

 

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM VFD

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 8

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 7

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 6

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 5

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 4

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 3

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 2

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD 1

ZIPPO LA MÃ 2000 – VFD

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP