Zippo Marilyn Monroe XV

Zippo Marilyn Monroe XV

2.500.000

Zippo Marilyn Monroe XV
Là một nữ diễn viên xuất hiện trên màn ảnh nhiều nhất thập niên 1950. Cô là một biểu tượng nổi tiếng của nền điện ảnh Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe

Hết hàng

Zippo Marilyn Monroe XV

Là một nữ diễn viên xuất hiện trên màn ảnh nhiều nhất thập niên 1950. Cô là một biểu tượng nổi tiếng của nền điện ảnh Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe

Zippo Marilyn Monroe XV 1

Zippo Marilyn Monroe XV 2

Zippo Marilyn Monroe XV 3

Zippo Marilyn Monroe XV 4

Zippo Marilyn Monroe XV 5

Zippo Marilyn Monroe XV 7

Zippo Marilyn Monroe XV 8

\

Zippo Marilyn Monroe XV 9

Zippo Marilyn Monroe XV 10

Zippo Marilyn Monroe XV 12

Zippo Marilyn Monroe XV 13

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP