ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP HỎNG KHOEN LỀ
 • MỘC ĐÁY NỔ XI DO BẢO QUẢN
 • RUỘT 1991
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • TRƠN 2 MẶT
 • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP HỎNG KHOEN LỀ
 • MỘC ĐÁY NỔ XI DO BẢO QUẢN
 • RUỘT 1991
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • TRƠN 2 MẶT
 • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO REPLICA 1932 – ORIGINAL 1932 REPLICA

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP