ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL

2.500.000

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

Hết hàng

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL 8

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL 7

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL 6

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL 5

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL 4

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL 3

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL 2

ZIPPO REPLICA 1932 – SECOND RELEASE – CAMEL

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP