Zippo SAIPAN MI 1991 – Limited 0258

Zippo SAIPAN MI 1991 – Limited 0258

2.500.000

Zippo SAIPAN .MI 1991
– limited 0258
– In lên bề mặt hòn đảo Sai Pan
– giá trị sưu tầm cao

Thông tin về đảo sai pan: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Saipan

Hết hàng

Zippo SAIPAN MI 1991 – Limited 0258

– limited 0258
– In lên bề mặt hòn đảo Sai Pan
– giá trị sưu tầm cao

Thông tin về đảo sai pan: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Saipan

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 1

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 2

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 3

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 4

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 5

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 6

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 7

Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 8 Zippo SAIPAN .MI 1991 -Limited 0258 9

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP