Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection

Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection

45.000.000

  • Serries Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Gồm 12 Zippo chia làm 3 Set
  • Sản xuất năm 1993
  • Chất liệu đồng nguyên khối
  • Họa tiết ăn mòn
  • Chủ đề lịch sử Zippo
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection

Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 1
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 1
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 2
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 2
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 3
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 3
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 4
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 4
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 5
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 5
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 6
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 6
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 7
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 7
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 8
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 8
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 9
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 9
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 10
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 10
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 11
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 11
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 12
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 12
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 13
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 13
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 14
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 14
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 15
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 15
Zippo Serries 1993 - Itaya Colection - Zippo Story Collection 16
Zippo Serries 1993 – Itaya Colection – Zippo Story Collection 16

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP