Zippo Serries – Toledo Serries

Zippo Serries – Toledo Serries

33.000.000

  • Toàn bộ Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Gồm 14 Zippo
  • Sản xuất các năm 1996-1998

Đây là một loại hình điêu khắc mang tên Damascene, người nghệ sĩ dùng những lá kim loại mỏng như vàng, bạc hay đồng rồi khảm nó lên trên nền một thứ kim loại khác . Nghệ thuật Damascene đạt đến đỉnh điểm của nó qua bàn tay khéo léo của các bậc thầy vùng Toledo ở Tây Ban Nha.

 

Hết hàng

Zippo Serries – Toledo Serries

Zippo Serries - Toledo Serries 1 Zippo Serries - Toledo Serries 2 Zippo Serries - Toledo Serries 3 Zippo Serries - Toledo Serries 4 Zippo Serries - Toledo Serries 5 Zippo Serries - Toledo Serries 6 Zippo Serries - Toledo Serries 7 Zippo Serries - Toledo Serries 8 Zippo Serries - Toledo Serries 9 Zippo Serries - Toledo Serries 10 Zippo Serries - Toledo Serries 11 Zippo Serries - Toledo Serries 12 Zippo Serries - Toledo Serries 13 Zippo Serries - Toledo Serries 14 Zippo Serries - Toledo Serries 15 Zippo Serries - Toledo Serries 16 Zippo Serries - Toledo Serries 17 Zippo Serries - Toledo Serries 18 Zippo Serries - Toledo Serries 19 Zippo Serries - Toledo Serries 20 Zippo Serries - Toledo Serries 21 Zippo Serries - Toledo Serries 22 Zippo Serries - Toledo Serries 23 Zippo Serries - Toledo Serries 24 Zippo Serries - Toledo Serries 25 Zippo Serries - Toledo Serries

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP