Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989

Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989

12.500.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Nguyên hộp
  • Gồm 3 Zippo
  • Sản xuất năm 1989
  • Mộc đáy 1932 – 1989
  • Chất liệu đồng nguyên khối
  • Họa tiết ăn mòn
  • Chủ đề Kỷ Niệm 200 Quốc Khánh Pháp
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989

Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 1
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 1
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 2
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 2
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 3
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 3
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 4
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 4
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 5
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 5
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 6
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 6
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 7
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 7
Zippo Set 1932 - 1989 - Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 - 1989 8
Zippo Set 1932 – 1989 – Soyons Linis Nous Serons Invincibles 1789 – 1989 8

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP