Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set

Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set

  • Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Nguyên hộp
  • Sản xuất năm 1996
  • Chất liệu đồng nguyên khối
  • Emblem Full mặt trước
  • Chủ đề Xe phân khối lớn Harley Davidson
  • Giá trị sưu tầm cao

 

 

Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set

Zippo Set 1996 - Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 1
Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 1
Zippo Set 1996 - Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 2
Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 2
Zippo Set 1996 - Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 3
Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 3
Zippo Set 1996 - Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 4
Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 4
Zippo Set 1996 - Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 5
Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 5
Zippo Set 1996 - Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set
Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set
Zippo Set 1996 - Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 6
Zippo Set 1996 – Harley Davidson Pewter Puzzle Zippo Lighter Set 6

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP