Zippo Set 1997 – Zodiac Collection – 12 Cung Hoàng Đạo

Zippo Set 1997 – Zodiac Collection – 12 Cung Hoàng Đạo

28.500.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Nguyên hộp
  • Sản xuất năm 1997
  • Chất liệu đồng nguyên khối
  • Emblem full mặt chủ đề 12 cung hoàng đạo
  • giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo Set 1997 – Zodiac Collection – 12 Cung Hoàng Đạo

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 45 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 44 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 43 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 42 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 41 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 40 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 39 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 38 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 37 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 36 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 35 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 34 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 33 Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 32
Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 31

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 30

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 29

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 28

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 27

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 26

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 25

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 24

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 23

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 22

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 21

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 20

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 19

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 18

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 17

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 16

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 15

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 14

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 13

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 12
Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 11

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 10

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 9

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 8

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 7

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 6

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 5

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 4

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 3

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 2

Zippo Set 1997 - Zodiac Collection - 12 Cung Hoàng Đạo 1

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP