Zippo Set 1998-1999 – Zippo Treasures From The Tomb

Zippo Set 1998-1999 – Zippo Treasures From The Tomb

16.500.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Nguyên hộp
  • Sản xuất năm 1998 và 1999
  • Chất liệu đồng nguyên khối
  • Emblem full mặt chủ đề Kim Tự Tháp Ai Cập
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo Set 1998-1999 – Zippo Treasures From The Tomb

Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 1 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 2 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 3 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 4 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 5 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 6 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 7 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 8 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 9 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 10 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 11 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 12 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 13 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 14 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 15 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 16 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 17 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 18 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 19 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 20 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb 21 Zippo Set 1998-1999 - Zippo Treasures From The Tomb

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP