ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400

ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400

3.200.000

Hết hàng

ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400

– MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP

  • GỒM 2 ZIPPO : Brickyard 400 &  Indianapolis Motor Speedway Indy 500 ( 400 DẶM VÀ 500 DẶM )
  • SẢN XUẤT 1994

ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 1 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 2 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 3 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 4 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 5 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 6 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 7 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 8 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 9 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 10 ZIPPO SET Indianapolis Motor Speedway Indy 500 & Brickyard 400 11

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP