Zippo Set – Zippo 2000-2001 – Marlboro collection Limited Edition

Zippo Set – Zippo 2000-2001 – Marlboro collection Limited Edition

11.000.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất 2000 và 2001
  • Chủ đề quảng cáo hãng thuốc lá Marlboro

 

Hết hàng

Zippo Set – Zippo 2000-2001 – Marlboro collection Limited Edition

Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 1 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 2 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 3 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 4 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 5 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 6 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 7 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 8 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 9 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 10 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 11 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition 12 Zippo Set - Zippo 2000-2001 - Marlboro collection Limited Edition

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP