ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT

  • SET ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • HỘP GỖ SANG TRỌNG
  • SẢN XUẤT NĂM 2008
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT

  • SET ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • HỘP GỖ SANG TRỌNG
  • SẢN XUẤT NĂM 2008
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 16

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 15

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 14

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 13

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 12

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 11

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 10

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 9

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 8

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 6

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 5

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 4

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 3

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 2

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT 1

ZIPPO SET – ZIPPO 2008 – 50 YEARS OF ACHIEVEMENT

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP