ZIPPO SLIM 1983 – ENGINE TURNED – SỌC DƯA – E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 – ENGINE TURNED – SỌC DƯA – E.S.U

900.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ENGINE TURN – SỌC DƯA
 • Ô KHẮC TÊN KHẮC : E.S.U

 

Hết hàng

ZIPPO SLIM 1983 – ENGINE TURNED – SỌC DƯA – E.S.U

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ENGINE TURN – SỌC DƯA
 • Ô KHẮC TÊN KHẮC : E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

ZIPPO SLIM 1983 - ENGINE TURNED – SỌC DƯA - E.S.U

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP