Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG

2.500.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Lên màu nhẹ do bảo quản
– Sản xuất năm 1992
– Ruột 1991
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề thuốc lá Marlboro
– Trên nắp khắc : VRG
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG
Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 8

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 7

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 6

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 5

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 4

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 3

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 2

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 1

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 9

Zippo Slim La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – VRG 10

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP