Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club

2.000.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Sản xuất năm 1962
– Ruột trùng giai đoạn
– Họa tiết ăn mòn phủ sơn
– Chủ đề quảng cáo
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club
Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 1

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 2

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 3

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 4

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 5

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 6

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 7

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 8

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 9

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 10

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 11

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 12

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 13

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 15

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 14

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 16

Zippo Slim Xưa 1962 – Empire State Candy Club 17

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP