ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

1.100.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1972
  • CHẤT LỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO SLIM XƯA 1972 – PLAIN HIGH POLISHED CHROME – TRƠN 2 MẶT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP