ZIPPO STERLING 1960S

ZIPPO STERLING 1960S

7.200.000

Hết hàng

ZIPPO STERLING 1960S
– Chủ đề Về Arthur L. Walters
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Continental SBIC
– Ông Arthur L. Walters là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Continental SBIC. Ông cũng là Chủ tịch và Giám đốc điều hành CW Cobb and Associates. Ông Walters cũng là Cố vấn tại SMX Technologies, Inc. Ông cũng là Giám đốc của Trans American Equities Corporation và Virginia Commerce Bank.
– Máy trong tình trạng mới chưa sử dụng

ZIPPO STERLING 1960S

ZIPPO STERLING 1960S

ZIPPO STERLING 1960S

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP