ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE

2.500.000

  • ZIPPO ĐỂ BÀN TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA  SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1979
  • MẠ VÀNG
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

Hết hàng

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE

  • ZIPPO ĐỂ BÀN TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA  SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1954 – 1979
  • MẠ VÀNG
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 1

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 2

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 3

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 4

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 5

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 6

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 7

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 8

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE 9

ZIPPO TABLE #4 – 1954 – 1979 – MECHANICAL – GOLD PLATE

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP