Zippo Table #4 – High Polish Chrome

Zippo Table #4 – High Polish Chrome

2.800.000

  • Zippo trong tình trạng sử dụng ít
  • Trầy xước nhẹ và mất lót chân
  • Sản xuất giai đoạn 1954 – 1979
  • Thuộc dòng để bàn
  • Bản Chrome bóng hiếm và ít gặp hơn bản chrome xước

 

Hết hàng

Zippo Table #4 – High Polish Chrome

Zippo Table #4 - High Polish Chrome 6
Zippo Table #4 – High Polish Chrome 6
Zippo Table #4 - High Polish Chrome 5
Zippo Table #4 – High Polish Chrome 5
Zippo Table #4 - High Polish Chrome 4
Zippo Table #4 – High Polish Chrome 4
Zippo Table #4 - High Polish Chrome 3
Zippo Table #4 – High Polish Chrome 3
Zippo Table #4 - High Polish Chrome 2
Zippo Table #4 – High Polish Chrome 2
Zippo Table #4 - High Polish Chrome 1
Zippo Table #4 – High Polish Chrome 1
Zippo Table #4 - High Polish Chrome
Zippo Table #4 – High Polish Chrome
0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP