ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON

ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON

ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1960S
  • THUỘC DÒNG ĐỂ BÀN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

Căn cứ Tàu ngầm Hải quân New Londoncăn cứ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ thuộc Hải quân Hoa Kỳ , còn được gọi là “Nhà của Lực lượng Tàu ngầm”. Nó nằm ở Groton, Connecticut .

 

ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 1960S
  • THUỘC DÒNG ĐỂ BÀN
  • CHỦ ĐỀ QUÂN ĐỘI

Căn cứ Tàu ngầm Hải quân New Londoncăn cứ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ thuộc Hải quân Hoa Kỳ , còn được gọi là “Nhà của Lực lượng Tàu ngầm”. Nó nằm ở Groton, Connecticut .

 

ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON 1 ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON 1 ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON 2 ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON 3 ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON 4 ZIPPO TABLE #4 – NAVAL SUBMARIE BASE NEW LONDON 5

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP