ZIPPO TABLE BARCROFT #1 – ONE STEP #10 DE LUXE FROM 1939-1940

ZIPPO TABLE BARCROFT #1 – ONE STEP #10 DE LUXE FROM 1939-1940

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
  • ỨNG VỚI 4 GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT , ZIPPO BARCROFT CÓ 4 THẾ HỆ KHÁC NHAU ĐƯỢC GỌI NÔM NA THEO CÁCH ĐÁNH SỐ THỨ TỰ : 1ST , 2ND , 3RD , 4TH
  • TRONG ĐÓ , ZIPPO TABLE 1ST THUỘC LOẠI : QUÝ – HIẾM – GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

 

ZIPPO TABLE BARCROFT #1 – ONE STEP #10 DE LUXE FROM 1939-1940

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
  • ỨNG VỚI 4 GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT , ZIPPO BARCROFT CÓ 4 THẾ HỆ KHÁC NHAU ĐƯỢC GỌI NÔM NA THEO CÁCH ĐÁNH SỐ THỨ TỰ : 1ST , 2ND , 3RD , 4TH
  • TRONG ĐÓ , ZIPPO TABLE 1ST THUỘC LOẠI : QUÝ – HIẾM – GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP