ZIPPO TABLE HANDILITE – REDDY KILOWATT

ZIPPO TABLE HANDILITE – REDDY KILOWATT

ZIPPO TABLE HANDILITE – REDDY KILOWATT

  • ZIPPO ĐỂ BÀN TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • ZIPPO CHÍNH HÃNG USA
  • ZIPPO SẢN XUẤT 1990S

Reddy Kilowatt là một nhân vật hư cấu đóng vai trò phát ngôn viên của công ty phát điệnHoa Kỳ và các nước khác trong hơn bảy thập kỷ qua.

Reddy Kilowatt xuất hiện lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 14 tháng 3 năm 1926 trong một quảng cáo trong The Birmingham News cho Công ty Điện Alabama (APC). Nhân vật này là đứa trẻ tinh thần của giám đốc thương mại 40 tuổi của công ty, Ashton B. Collins, Sr. [2]

Giống như các tiện ích điện khác của thời kỳ đó, APC đang tìm cách tăng nhu cầu tiêu thụ điện năng. Các trạm phát điện xoay quanh thương mại đã bắt đầu cung cấp điện cho đường phố và nhà ở Bắc Mỹ vào cuối thế kỷ 19. [3] Vào giữa những năm 1920, các cơ sở điện đã thành công trong việc đưa điện đến hầu hết các thành phố và thị trấn lớn ở Bắc Mỹ; tuy nhiên, các vùng nông thôn vẫn còn ít được phục vụ. Năm 1930 gần 90 phần trăm trang trại ở Hoa Kỳ vẫn không có dịch vụ điện. Collins đã tin rằng cách tốt nhất để giành được khách hàng mới, bao gồm các chủ doanh nghiệp nhỏ kinh tế và nông dân hoài nghi và người nông dân, là để cho hàng hóa của ông chủ yếu không nhìn thấy được một bộ mặt của con người hơn. [5]

Theo truyền thuyết của công ty, Collins đã tìm thấy nguồn cảm hứng của mình trong một cơn bão sấm sét ở Alabama . Khi nhìn những lần phóng điện rơi xuống mặt đất, anh tưởng tượng chân tay khiêu vũ của một sinh vật mạnh mẽ, cái mà có thể khai thác trong công chúng. Ông đã chuyển sang một đồng nghiệp, kỹ sư của APC Dan Clinton, để tạo ra những bức vẽ đầu tiên của Reddy Kilowatt, một “công chức điện” với cánh tay và chân chớp, mang găng tay và giày an toàn. Anh bổ sung một khuôn mặt thân thiện với một cái mũi bóng đèn và ổ cắm tường cho tai. [2]

APC có bản quyền nhân vật vào ngày 6 tháng 3 năm 1926. Trong vài năm tới Reddy xuất hiện trong quảng cáo in cho công ty. Ông đã xuất hiện ba chiều đầu tiên của mình tại Triển lãm Điện Alabama năm 1926.

ZIPPO TABLE HANDILITE – REDDY KILOWATT

  • ZIPPO ĐỂ BÀN TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • ZIPPO CHÍNH HÃNG USA
  • ZIPPO SẢN XUẤT 1990S

Reddy Kilowatt là một nhân vật hư cấu đóng vai trò phát ngôn viên của công ty phát điệnHoa Kỳ và các nước khác trong hơn bảy thập kỷ qua.

Reddy Kilowatt xuất hiện lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 14 tháng 3 năm 1926 trong một quảng cáo trong The Birmingham News cho Công ty Điện Alabama (APC). Nhân vật này là đứa trẻ tinh thần của giám đốc thương mại 40 tuổi của công ty, Ashton B. Collins, Sr. [2]

Giống như các tiện ích điện khác của thời kỳ đó, APC đang tìm cách tăng nhu cầu tiêu thụ điện năng. Các trạm phát điện xoay quanh thương mại đã bắt đầu cung cấp điện cho đường phố và nhà ở Bắc Mỹ vào cuối thế kỷ 19. [3] Vào giữa những năm 1920, các cơ sở điện đã thành công trong việc đưa điện đến hầu hết các thành phố và thị trấn lớn ở Bắc Mỹ; tuy nhiên, các vùng nông thôn vẫn còn ít được phục vụ. Năm 1930 gần 90 phần trăm trang trại ở Hoa Kỳ vẫn không có dịch vụ điện. Collins đã tin rằng cách tốt nhất để giành được khách hàng mới, bao gồm các chủ doanh nghiệp nhỏ kinh tế và nông dân hoài nghi và người nông dân, là để cho hàng hóa của ông chủ yếu không nhìn thấy được một bộ mặt của con người hơn. [5]

Theo truyền thuyết của công ty, Collins đã tìm thấy nguồn cảm hứng của mình trong một cơn bão sấm sét ở Alabama . Khi nhìn những lần phóng điện rơi xuống mặt đất, anh tưởng tượng chân tay khiêu vũ của một sinh vật mạnh mẽ, cái mà có thể khai thác trong công chúng. Ông đã chuyển sang một đồng nghiệp, kỹ sư của APC Dan Clinton, để tạo ra những bức vẽ đầu tiên của Reddy Kilowatt, một “công chức điện” với cánh tay và chân chớp, mang găng tay và giày an toàn. Anh bổ sung một khuôn mặt thân thiện với một cái mũi bóng đèn và ổ cắm tường cho tai. [2]

APC có bản quyền nhân vật vào ngày 6 tháng 3 năm 1926. Trong vài năm tới Reddy xuất hiện trong quảng cáo in cho công ty. Ông đã xuất hiện ba chiều đầu tiên của mình tại Triển lãm Điện Alabama năm 1926.

ZIPPO TABLE HANDILITE – REDDY KILOWATT 3

ZIPPO TABLE HANDILITE – REDDY KILOWATT 2 ZIPPO TABLE HANDILITE – REDDY KILOWATT 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP