Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter

4.500.000

– Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Gồm 1 Zippo và 1 chân đế
– Không hộp
– Sản xuất năm 1996
– Ruột 1997
– Thuộc dòng để bàn
– Nằm trong bộ kỉ niệm 65 năm thành lập hãng Zippo
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng rất cao

MUA NHANH

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter
Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 1

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 2

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 3

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 4

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 5

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 6

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 7

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 8

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 9

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 10

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 11

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 12

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 13

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 14

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 15

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 16

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 17

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 18

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 19

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 20

Zippo Table 1996 – Lady Barbara – Zippo 65th Anniversary Table Lighter 21

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP