ZIPPO VENETIAN CLICK

ZIPPO VENETIAN CLICK

2.500.000

Hết hàng

ZIPPO VENETIAN CLICK

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • THUỘC MẪU CỦA CÂU LẠC BỘ ZIPPO CLICK
  • SẢN XUẤT 2007

ZIPPO VENETIAN CLICK 4 ZIPPO VENETIAN CLICK 3 ZIPPO VENETIAN CLICK 2 ZIPPO VENETIAN CLICK 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP