ZIPPO VIETNAM WAR – 1969 – MEKONG DELTA RVN

ZIPPO VIETNAM WAR – 1969 – MEKONG DELTA RVN

5.000.000

Hết hàng

ZIPPO VIETNAM WAR – 1969 – MEKONG DELTA RVN

zippo vietnam war 1969 mekong delta rvn 6

zippo vietnam war 1969 mekong delta rvn 6 1

zippo vietnam war 1969 mekong delta rvn 6 2

zippo vietnam war 1969 mekong delta rvn 6 3

zippo vietnam war 1969 mekong delta rvn 6 4

zippo vietnam war 1969 mekong delta rvn 6 5

zippo vietnam war 1969 mekong delta rvn 6 6

/>ZIPPO VIETNAM WAR – 1969 – MEKONG DELTA RVN

– ZIPPO CHỦ ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM
– MÁY ZIN 100% – ĐÃ QUA SỬ DỤNG
– SẢN XUẤT 1969
DÒNG VIETNAM WAR CÓ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO – DÀNH CẢ CHO VIỆT NAM LẪN CÁC NHÀ SƯU TẦM TRÊN THẾ GIỚI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP