ZIPPO XƯA 1938 – KTK

ZIPPO XƯA 1938 – KTK

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • CÒN ĐẸP
 • MỌI CHỨC NĂNG HOÀN HẢO
 • SẢN XUẤT NĂM 1938
 • CHẤT LIỆU VỎ ĐỒNG – RUỘT ĐỒNG – MẠ CHROME
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1938 – KTK

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • CÒN ĐẸP
 • MỌI CHỨC NĂNG HOÀN HẢO
 • SẢN XUẤT NĂM 1938
 • CHẤT LIỆU VỎ ĐỒNG – RUỘT ĐỒNG – MẠ CHROME
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 13

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 12

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 11

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 10

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 9

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 8

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 7

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 6

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 5

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 4

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 3

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 2

ZIPPO XƯA 1938 – KTK 1

ZIPPO XƯA 1938 – KTK

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP