Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel

30.000.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có trầy xước nhưng còn rất đẹp
– Có hộp xi măng đi kèm , tuy nhiên hộp có 1 tai nắp gần bị rách lìa
– Sản xuất năm 1946
– Bản lề 3 chấu
– Ruột Nickel 14 lỗ , bánh ngang
– Chất liệu Nickel
– Dòng này không mạ chrome , mọi người hay gọi là Nickel thô – tên nguyên văn là Nickel Silver . Nhìn 2 mặt vẫn thấy rõ nền xước đặc trưng của dòng này
– Trơn 2 mặt
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng rất cao

MUA NHANH

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel
Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 3

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 2

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 1

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 4Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 5

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 6

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 7

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 9

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 8

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 10

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 11

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 12

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 13

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 14

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 15

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 15

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 17

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 18

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 19

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 20

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 21

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 22

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 23

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 24

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 25

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 26

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 27

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 28

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 29

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 30

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 31

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 32

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 33

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 34

Zippo Xưa 1946 – Trơn 2 Mặt – Full Nickel – Vỏ Nickel – Ruột Nickel 35

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP