ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT

8.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947-1949
 • 3 CHẤU MẬP , VỎ ĐỒNG , RUỘT NIKEL
 • MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – PAT 2032695
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947-1949
 • 3 CHẤU MẬP , VỎ ĐỒNG , RUỘT NIKEL
 • MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – PAT 2032695
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 11

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 10

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 9

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO XƯA 1947-1949 – 3 CHẤU VỎ ĐỒNG RUỘT NIKEL – TRƠN 2 MẶT 5

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP