ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1947-1949
  • VỎ ĐỒNG MẠ CHROME , RUỘT NIKEL , BẢN LỀ 3 CHẤU , MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ , PAT 2032695
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1947-1949
  • VỎ ĐỒNG MẠ CHROME , RUỘT NIKEL , BẢN LỀ 3 CHẤU , MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ , PAT 2032695
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CÔNG TY

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE 1

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE 2

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE 3

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE 4

ZIPPO XƯA 1947-1949 – ASTE 5

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP