ZIPPO XƯA 1947 – 1949 – B.P.O.E

ZIPPO XƯA 1947 – 1949 – B.P.O.E

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947-1949
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • BẢN LỀ 3 CHẤU , MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – RUỘT NIKEL
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ BPOE – HỘI BẢO VỆ NAI SỪNG TẤM

 

ZIPPO XƯA 1947 – 1949 – B.P.O.E

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947-1949
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • BẢN LỀ 3 CHẤU , MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – RUỘT NIKEL
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ BPOE – HỘI BẢO VỆ NAI SỪNG TẤM

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 10

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 9

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 8

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 7

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 6

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 5

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 4

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 3

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 2

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E 1

ZIPPO XƯA 1947 - 1949 - B.P.O.E

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP