Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel

Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel

3.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • CÁC CẠNH LIỀN LẠC
  • CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG TỐT
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1947-1949
  • 3 CHẤU MẬP , VỎ ĐỒNG , RUỘT NIKEL
  • MỘC ĐÁY 3 HÀNG CHỮ – PAT 2032695
  • CHỮ KÍ KHẮC ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel

Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 6
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 6
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 5
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 5
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 4
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 4
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 3
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 3
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 2
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 2
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 1
Zippo Xưa 1947-1949 – Chữ Kí – 3 Chấu Vỏ Đồng Ruột Nikel 1

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP