ZIPPO XƯA 1947 – NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 – NIKEL

3.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • HAO MÒN THEO NĂM THÁNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1947
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU NIKEL CẢ RUỘT VÀ VỎ

 

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1947 – NIKEL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • HAO MÒN THEO NĂM THÁNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1947
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU NIKEL CẢ RUỘT VÀ VỎ

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

ZIPPO XƯA 1947 - NIKEL

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP