phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO XƯA 1947 – NIKEL

3.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • HAO MÒN THEO NĂM THÁNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1947
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU NIKEL CẢ RUỘT VÀ VỎ

 

 

Hết hàng