Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel – Ruột Nikel – Trơn 2 Mặt

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel – Ruột Nikel – Trơn 2 Mặt

10.700.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có trầy xước
– Không hộp
– Sản xuất năm 1947
– Bản lề 3 chấu
– Ruột Nickel 14 lỗ , bánh xéo
– Chất liệu Nickel mạ chrome
– Trơn 2 mặt

MUA NHANH

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel – Ruột Nikel – Trơn 2 Mặt
Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 1

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 2

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 3

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 4

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 5

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 6

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 7

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 8

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 9

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 10

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 11

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 12

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 13

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 14

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 15

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 16

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 17

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 18

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 19

Zippo Xưa 1947 – Vỏ Nickel - Ruột Nikel - Trơn 2 Mặt 20

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP